^

Hälsa

Kolhydrater

Mjölksyra (laktat) i blodet

Laktat (mjölksyra) är den slutliga produkten av glykolys. Vid vila är huvudkällan av laktat i plasma röda blodkroppar.

Fruktosamin i serum

Fructosamin är en produkt av glykosylering av blodplasma proteiner. Glukos går in i en icke-enzymatisk interaktion med proteiner som bildar Schiff-baser.

Glykosylerat hemoglobin

Referensvärdena (norm) för innehållet av glykosylerat hemoglobin (HbA1c) i blodet är 4,0-5,2% av det totala hemoglobinet.

Glukos i blodet

Glukos är en av de viktigaste komponenterna i blodet; dess mängd återspeglar tillståndet av kolhydratmetabolism. Glukos fördelas jämnt mellan blodformade element och plasma med viss övervägande i den senare.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.