^

Hälsa

A
A
A

Diffusa förändringar i hjärnan hos ett barn

 
, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 09.06.2022
 
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Diffusa förändringar i hjärnan som påverkar dess bioelektriska ledningsförmåga kan upptäckas i alla åldrar. Men orsakerna som orsakar dem kan skilja sig något.

Till exempel är diffusa förändringar i hjärnan hos nyfödda vanligtvis förknippade med processer som inträffar redan före ett barns födelse eller vid tidpunkten för förlossningen. Det kan vara berusningar (inklusive alkoholmissbruk, rökning, drogberoende), infektioner, stressfaktorer, radioaktiv strålning som påverkar moderns kropp under bildandet av fostrets nervsystem. Risken för att föda ett barn med hjärnpatologier ökar också hos de mödrar som upplevde allvarliga förändringar i blodtryck och temperatur under graviditeten, som fick placentaavbrott med försämrad näring och fostrets andning, hade en utdragen födsel eller intrassling av barnet med navelsträngen.

Trauma på fostret under graviditet eller förlossning anses också vara en riskfaktor för uppkomsten av diffusa förändringar i barnets hjärna. En traumatisk faktor kan påverka hjärnan i efterföljande perioder av ett barns liv. Fostrets nervstrukturer bildas redan före dess födelse (redan vid 5-6 månader förvärvar hjärnbarken sina karakteristiska veck), men bildandet av det centrala nervsystemet fortsätter till 16-17 års ålder, så hjärnskakning i barndomen och tonåren har allvarligare konsekvenser än i vuxen ålder.

Detsamma kan sägas om den infektionsfaktor, som är farligast under kritiska perioder av bildandet av det centrala nervsystemet, som uppstår i barndomen. Infektioner i nasofarynx hos barn passerar ganska ofta till hjärnan, vilket orsakar inflammation i hjärnhinnorna och medulla, åtföljd av svullnad av vävnaderna, som ett resultat av vilket deras bioelektriska ledningsförmåga störs. Vid långvarig exponering för infektion inträffar toxiska skador på nervceller (neuroner som utgör hjärnparenkymet och är ansvariga för överföringen av impulser) och deras död inträffar, vilket nödvändigtvis påverkar barnets ytterligare neuropsykiska utveckling, vilket orsakar olika avvikelser i processen bildandet av högre mentala funktioner.

I barndomen är barnets hjärna mest känslig för påverkan av negativa faktorer, både externa och interna. Därför kan sjukdomar som är ganska säkra för en vuxen orsaka hjärnskador hos ett barn, särskilt om det finns en ärftlig faktor (till exempel lider vissa släktingar till barnet av cerebrovaskulära störningar).

Med tanke på en sådan neurologisk sjukdom som epilepsi, kom forskare till slutsatsen att i frånvaro av organiska hjärnskador är sjukdomen troligen provocerad av genetiska faktorer som är ärvda. Samtidigt kommer diffusa eller lokala förändringar i hjärnan, karakteristiska för förvärvad epilepsi, inte att upptäckas, men det finns en ökad excitabilitet av hjärnneuroner (BEA-dysfunktion).

Förvärvad epilepsi, som orsakas av medfödda metabola störningar, missbildningar i hjärnan, skalltrauma, hypoxi och dess konsekvenser i form av ischemi i medulla, kännetecknas av förändringar i strukturen av medulla, bestämt med hjälp av ultraljud (i tidig barndom, neurosonografi) och tomografi, och även kränkningar av BEA på encefalogrammet.

Diffusa hjärnförändringar hos barn kan vara både tillfälliga och permanenta. Inflammatoriska processer i hjärnan och dess membran kan orsaka en tillfällig förändring av nervvävnadens struktur och ledningsförmåga. Men samtidigt är det viktigt att förstå att ju längre vävnadsödemet fortsätter, desto högre är risken för fibrotiska förändringar som kommer att orsaka ihållande ledningsstörning och en minskning av intelligensen.

Risken att utveckla sådana komplikationer vid meningit och encefalit är högre i tidig ålder. Och inte bara för att detta är den period som är mest känslig för negativa effekter. Men också på grund av det faktum att ett litet barn ännu inte kan bedöma sitt tillstånd tillräckligt, prata om sitt välbefinnande, säga vad som oroar honom. Ett barn som inte kan tala eller inte förstår innebörden av ordet smärta kan inte berätta för andra att han har huvudvärk, och föräldrar kan tillskriva upprepad yrsel och fall till barnets ömtåliga ben. Barnet börjar agera och gråta, vilket uttrycker sitt tillstånd, men hans "språk" är inte helt klart för vuxna.

Av denna anledning är det mycket viktigt för föräldrar att noggrant övervaka sin babys aktivitet. Om ett barn har blivit alltför aktivt eller omvänt har tappat intresset för spel och världen omkring honom, är detta redan en anledning att söka råd från en läkare. Frekventa "orimliga" tårar är också ett larm, särskilt om barnet tidigare hade ett lugnt sinne och inte var benäget att infalla.

Det är tydligt att nya leksaker eller människor, okända händelser, bekantskap med nya fenomen i omvärlden kan orsaka spänning hos en baby, men detta är ett tillfälligt fenomen. Detsamma kan sägas om viss hämning, som kan orsakas av ett stort informationsflöde, överansträngning, somatisk sjukdom. Men om detta tillstånd kvarstår i några dagar hos en baby, kan detta knappast kallas normen. Barn i tidig ålder (upp till tre år) kännetecknas av hög kognitiv aktivitet (de känner allt, sniffar, knackar, undersöker), och dess minskning betraktas som ett patologiskt symptom.

Vid en högre ålder är barnets huvudsakliga (ledande) aktivitet leken. Om ett förskolebarn har tappat intresset för leksaker och spel med vuxna och jämnåriga, bör detta definitivt uppmärksammas. Klagomål om huvudvärk i denna situation ska inte ses som ett försök att vägra att uppfylla en vuxens begäran eller krav. Det är fullt möjligt att barnet verkligen har huvudvärk på grund av uppkomsten av diffusa förändringar i hjärnan som påverkar hans välbefinnande, prestation, fysiska och mentala aktivitet. [1]

I skolåldern kan dåliga akademiska prestationer (eller dess kraftiga nedgång), ökad trötthet, gradvis förlust av tidigare förvärvade färdigheter och svårigheter att bilda nya, talstörningar, rörelsestörningar och olämpligt beteende betraktas som misstänkta symtom.

I tonåren bör du vara uppmärksam på frekventa migrän, fluktuationer i kroppstemperatur (de kan indikera dysfunktion i hjärnans medianstrukturer), patologiska begär (särskilt av sexuell natur), brist på elementär blygsamhet, olämpligt beteende. Liknande avvikelser under denna period av barnets utveckling kan noteras hos friska barn, men deras uthållighet bör tyda på reflektion. Det är bättre att spela det säkert igen än att skada barnet med din slarv och missa möjligheten att rätta till defekten.

Men innan man diagnostiserar ett barn måste man förstå att i processen med ontogenes finns det åldersrelaterade förändringar i hjärnans bioelektriska aktivitet, vilket också är viktigt att ta hänsyn till under undersökningen.

Translation Disclaimer: The original language of this article is Russian. For the convenience of users of the iLive portal who do not speak Russian, this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.