^

Hälsa

Sjukdomar i hjärtat och blodkärl (kardiologi)

Ateroskleros i bukaortan och dess grenar

Ateroskleros i bukaortan är en kronisk patologi. Sjukdomen kännetecknas av en specifik skada på kärlet, bindvävsproliferation mot bakgrund av fettinfiltration i innerväggen, vilket i allmänhet leder till organ och allmänna cirkulationsstörningar.

Trombos i sinus sinus

Cavernous sinus trombos anses vara en sällsynt sjukdom, och samtidigt ganska farlig, eftersom det finns en betydande risk för att inflammationen sprider sig till området med cerebrala strukturer. 

Cardialgia

När smärtor känns lokaliserade på vänster sida av bröstet - där hjärtat är placerat, kommer cardialgia att anges i den medicinska rapporten.

Perikardiell effusion

Perikardial effusion är oftare en följd, inte en bakomliggande orsak: sjukdomen utvecklas som svar på en befintlig polyserosit eller annan patologi, åtföljd av en lesion av hjärtsäcken.

Bradykardityper

Det kan inte finnas några subjektiva känslor för att sänka hjärtrytmen, och om de existerar, oavsett vilken typ de verkar, är de samma. Isolering av olika typer av bradykardi betyder inte så mycket för patienter som för läkaren i samband med att bestämma behandlingstaktik.

Bradykardi: symtom, grader, effekter

Den nedre gränsen för den normala hjärtfrekvensen varierar inom relativt stora gränser för olika åldersgrupper av patienter. För vuxna i arbetsåldern anses detta vara 60 slag per minut.

Behandling av hjärtklappning: första hjälpen, vad kan och kan inte

Bland hjärtklycosider är de mest kända digitoxin, Celanid. Sådana droger är endast föreskrivna av en läkare, eftersom deras irrationella intag kan leda till katastrofala konsekvenser, även till hjärtstopp.

Pages

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.