^

ILive redaktionell politik

, Medicinsk redaktör
Senast recenserade: 20.11.2021
Fact-checked
х

Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt.

Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinstitut och, när det är möjligt, medicinsk peer granskad studier. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2] etc.) är klickbara länkar till dessa studier.

Om du anser att något av vårt innehåll är felaktigt, omodernt eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Vårt uppdrag är att ge dig den mest objektiva, tillförlitliga och korrekta hälsoinformationen. Vårt dagliga mål är att se till att iLive är din praktiska och relevanta källa till hälsa och medicinskt innehåll.

Vi strävar efter att ge information om ett brett utbud av hälsofrågor, snarare än att filtrera vissa typer av information som eventuellt kan vara tillämpliga på den enskildes individuella hälsa, och vi litar på dig, vår läsare, när du väljer den mest lämpliga informationen för dig. Den ursprungliga redaktionella informationen vi tillhandahåller är dock inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal alltid med eventuella frågor om ditt hälsotillstånd. Försum aldrig professionell medicinsk rådgivning och försena inte ditt besök till doktorn, oavsett vad du läser på iLives hemsida!

Följande avsnitt beskriver våra innehållspolicyer och rutiner.

Redaktionellt urval av iLive-innehåll

ILive skapar författarinnehåll med betoning på följande kriterier:

  • Relevans - relevansen och fullständigheten av svaren på frågor som du kan ha i arbetet med att ta hand om din hälsa och hälsan hos din familj. Ämnen omfattar hälsovårdsdekning; droger och mat, recensioner och varningar; hälsovård och expertkommentarer om behandling av sjukdomar och bevarande av hälsa.
  • Klinisk betydelse - resultaten av den senaste medicinska forskningen, publicerad i peer-reviewed medical publications.
  • Trender - Säsongsinformation som sommarsäkerhet, allergisäsonger, förkylning och influensa. 

Vårt innehåll är tillförlitligt.

Medan onlinevärlden är fylld med föråldrad och felaktig information, gör iLive sitt yttersta för att vara en auktoritativ och pålitlig källa till medicinsk information.

Våra nyheter och tematiska material bygger på våra redaktörers val av de viktigaste och relevanta hälsohändelserna som äger rum idag. Våra nyhetsartiklar är inte bara en kort sammanfattning av forskningen eller händelserna. De innehåller ofta intervjuer med oberoende experter som analyserar händelser och berättar för läsaren om deras betydelse i den moderna världen.

Redaktionell samvetsgrannhet. ILives redaktionella ansvar ligger i tydlig och tydlig för läsaren att man skiljer nyhet, information, referens och annan redaktionell information från reklam.

Kvalitetsinnehåll. ILive följer i sin verksamhet rigorösa principer om rättvisa, noggrannhet, objektivitet och ansvarig oberoende redaktionell politik. ILive övervakar ständigt kvaliteten på innehållet.

Redaktionella policyer för iLive-anställda

ILive är en ledande leverantör av medicinsk informationstjänster till konsumenter, läkare och andra medicinsk personal. Redaktionellt innehåll skapat av iLive är fritt från annonsörers och andra källor.

Den som arbetar i iLive-utgåvan måste fullständigt avslöja eventuella intressekonflikter med någon sponsor eller leverantör.

ILive skiljer redaktionellt arbete och anställda med ansvar för att arbeta med våra annonsörer. Ingen person kommer att arbeta i båda staterna, ingen redaktionell personal kommer att göra någonting i annonsörens intresse.

ILive redaktörer ansvarar för att tillhandahålla objektiv, korrekt och balanserad information om händelser och problem. ILive författare bör noggrant välja ämnen eller kommentarer från kvalificerade experter.

Författarna till iLive strävar efter att tillhandahålla en fullständig och objektiv täckning av ämnet av materialet som uppfyller höga professionella standarder.

Skapa originalinnehåll

De material vi skapar och de nyheter vi känner till skapas av våra medicinska specialister. De innehåller den mest aktuella informationen från tillförlitliga källor, inklusive de mest auktoritativa medicinska publikationerna, tillkännagivanden av statliga hälsovårdsmyndigheter och analys av de senaste trenderna på hälsoområdet.

Varje originalartikel, innan den publiceras, kontrolleras av våra medicinska redaktörer - certifierade specialister. Efter denna artikel publiceras på webbplatsen.

Licensiering och innehåll från tredje part

När iLive godkänner tredjeparts hälso- och friskvårdsinnehåll för publicering på vår hemsida, kontrollerar den ansvariga redaktören och medicinsk expert i iLive redaktionella policyer och förfaranden för tredjeparts källor för att följa iLive Editorial Policy.

Rättelse

ILive gör korrigeringar eller tillägg till originalinnehållet när det anses nödvändigt. Vi gör snabba åtgärder för att redigera även mindre fel, t.ex. Stavning, grammatik eller stilistiska felaktigheter. Eftersom stilistiska och liknande ändringar inte ändrar innebörden av innehållet görs sådana ändringar på vår webbplats utan att nämna det.

Om vi hittar fel som är viktiga för innehållet uppdaterar vi innehållet och noterar korrigeringar på den sidan. Detta gäller endast original iLive-innehåll, inklusive, men inte begränsat till, nyheter, funktionsartiklar eller ursprungliga medicinska referensmaterial. Eventuella korrigeringar till licensierat eller tredje parts innehåll är utgivarens ansvar.

Om du tror att du har hittat ett misstag i något av våra material, var snäll och kontakta oss genom att skicka ett mail till vårt kundsupportteam genom att använda länken "Rapportera fel" i sidfoten på vår hemsida.

Annons

Som beskrivs närmare i vår annonseringspolicy placerar iLive annonser på iLive-webbplatser från annonsörer, vilket kan innehålla banners, ikoner, kontextuella annonser och innehåll som skapats eller tillhandahållits av annonsörer (gemensamt kallad "Annons", "Annons" eller "Från" vår annonsör "). Vissa annonser som kan visas som textposter, miniatyrbilder, ikoner eller andra typer av text eller bilder är så kallade "inhemska annonser" och visas tillsammans med redaktionellt innehåll. Dessa annonser är märkta som "Sponsorinnehåll", "Från vår sponsor" eller "Från (Vår sponsor)." Oavsett form av reklam är annonsören ansvarig för dess Reklams noggrannhet och objektivitet, i enlighet med vår annonseringspolicy. Reklam censureras inte av iLive och regleras inte av denna redaktionella policy.

Translation Disclaimer: The original language of this article is Russian. For the convenience of users of the iLive portal who do not speak Russian, this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.